avatar

๐“‘๐“ฎ๐“ผ๐“ฝ ๐“ž๐“ฏ ๐“ฅ๐“ฒ๐“ท๐“ฝ๐“ช๐“ฐ๐“ฎ ๐“ข๐“ฝ๐”‚๐“ต๐“ฎ profile

@bestofvintagestyle

Mostly #OldHollywood and #VintageFashion. Follow if you enjoy!๐“‘๐“ฎ๐“ผ๐“ฝ ๐“ž๐“ฏ ๐“ฅ๐“ฒ๐“ท๐“ฝ๐“ช๐“ฐ๐“ฎ ๐“ข๐“ฝ๐”‚๐“ต๐“ฎ @bestofvintagestyle 's stories: